Teknoloji & Medya

Enerji ve Doğal Kaynaklar

Enerji ve doğal kaynaklar, kendine has dinamikleri ve yatırımcıların en yoğun ilgi duyduğu alanların başında gelmesi nedeniyle, Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden biridir. Bu alanda faaliyet gösteren bütün şirketler, bir kamu otoritesi olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yasal düzenlenmelere tabi tutulmakta ve denetlenmektedir. Dolayısıyla, bu şirketlere yönelik denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri de sektöre özgü uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir.

Her ne kadar tek başlık altında toplanmış ve EPDK denetimine tabi kılınmış olsa da, her bir alt sektör bazında önemli farklılıklar ve özellikler bulunmaktadır.

Nitekim;

  1. Elektrik piyasasında; üretim, iletim, toptan/perakende satış ve dağıtım,
  2. Petrol, doğalgaz piyasalarında; akaryakıt, madeni  yağ, doğalgaz ve LPG alanlarında bayilik, depolama, taşıma, rafineri, dağıtım, üretim, ithalat, ihracat

gibi  birbirinden farklılık arz eden ve her biri ayrı uzmanlık gerektiren faaliyet alanları bulunmaktadır.

Diğer taraftan, özel tüketim vergisi, elektrik tüketim vergisi, enerji fonu, TRT payı gibi sektöre özel dolaylı vergiler, bu firmalara yönelik vergi danışmanlığı hizmetlerinin kapsamını genişletmektedir.

Akademik Bağımsız Denetim ‘in konusunda uzman ekibi; elektrik üretim ve dağıtım, akaryakıt, madeni yağ ve madencilik alanlarında yıllardır hizmet vermekte olduğu seçkin müşterileri ve bu alanda gerçekleştirdiği çok sayıda birleşme, devralma ve satın alma projelerinde edindiği tecrübe ile sektörün ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermektedir.