Muhasebe

Muhasebe ve Finansal Raporlama

Dış kaynak kullanımı ‘outsource’, günümüz dünyasında maliyetleri azaltmak ve en güncel kanun ve uygulamaların zahmetsiz takibini sağlamak açısından başvurulan bir yöntemdir. Gerek ülkemizde, gerekse dünyada dış kaynak kullanımı için en çok tercih edilen uygulama muhasebedir. Sürekli değişen mevzuat ve yetişmiş nitelikli eleman sıkıntısı, şirketleri, muhasebe uygulamaları için dış kaynak kullanımına yönlendirmektedir.

 

Bizler de, Akademik Bağımsız Denetim olarak, müşterilerimizin muhasebe fonksiyonlarını en sorunsuz ve akıcı şekilde sürdürmelerini sağlıyoruz.

HermanGürciyan

Herman GÜRCİYAN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Muhasebe Hizmetleri Alanında Kapsamlı Çözümler

Akademik Bağımsız Denetim olarak, sunduğumuz muhasebe hizmetleri ile, şirket sahipleri, yatırımcılar ve düzenleyicilere karşı sağlıklı ve güvenilir bir muhasebe sistemi oluşturuyor ve müşterilerimiz üzerindeki muhasebe yükünü alıyoruz.

Hizmetlerimiz şunlardan oluşmaktadır:

 1. Muhasebe sisteminin kurulması ve uygulanması
 2. KDV, SGK, Muhtasar, Damga Vergisi, Kurum Geçici Beyannameleri – Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi
 3. Tek Düzen Hesap Planı’na ve uygulamasına ilişkin danışmanlık
 4. Yasal defterlerin ilgili kanunlar çerçevesinde tutulması ve yıl sonu kapanışlarının yapılması
 5. Bordrolama hizmetleri
 6. E-defter ve e- fatura uygulamalarına başlama süreçlerinin yönetilmesi
 7. E-defter ve e-fatura uygulamaları
 8. Yerel muhasebe sistemlerinin uluslararası muhasebe yöntemlerine çevrilmesi
 9. Aylık finansal raporlamaların hazırlanması
 10. Vergi sorularına ilişkin danışmanlık ve çözüm önerileri
 11. Güncel yasal mevzuat hakkında düzenli olarak bilgilendirme

Bağımsız denetimin en önemli hedeflerinden biri finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış finansal tablolar ortaya koymak ve bu tabloların güvenilir ve doğru bilgiler sunup sunmadığını incelemektir. Her sene, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) değişmekte ve yeni standartlar geçerli olmaktadır. Bu durum, finansal tabloların sunumunda farklılık yaratmaktadır. Bu yüzden şirketler, her yıl, finansal tablolarını o senenin standartlarına uygun olarak hazırlamakla yükümlüdür.

Maliyet Muhasebesi

 1. Maliyet muhasebesinin kurulması
 2. Şirket yönetimine maliyetler ve karlılık hakkında raporlar hazırlanması