Sektörler

Akademik Bağımsız Denetim

Hizmet Verdiğimiz Sektörler

Demir & Çelik

Demir çelik sektörü; gerek gayrisafi milli hasıla ve imalat endüstrisi üretimindeki payı gerekse ihracat, istihdam ve makro ekonomik büyüklüklere olumlu etkileri açısından Türkiye’nin önde gelen sektörlerindendir.

Kimya

Kimya sanayi, pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak Türkiye ekonomisinde önemli bir role sahiptir. Sektör, hammadde ve enerji maliyetlerinin yanı sıra küreselleşme gibi çeşitli faktörler ile etkileşim halindedir.

Enerji & Doğal Kaynaklar

Enerji ve doğal kaynaklar, kendine has dinamikleri ve yatırımcıların en yoğun ilgi duyduğu alanların başında gelmesi nedeniyle, Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden biridir.

Perakende

Özellikle hızlı nüfus artışı ve küreselleşmeyle birlikte, tüketim ve perakende sektörü hızla gelişmektedir. Son yıllarda küresel ölçekte büyük gelişme gösteren Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ülkelerinin (BRICS) yanı sıra, dinamik bir ekonomiye sahip olan Türkiye’de de sektör uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

Sağlık & İlaç

Türkiye’de sağlık ilaç sektörü, yüksek üretim kapasitesi, yeterli altyapısı ve nitelikli insan kaynakları ile dünyada bulunan, hacim bakımından önemli bir pozisyonda yer almaktadır

Taşımacılık & Lojistik

Türkiye gelişmekte olan ekonomisi, genç işgücü, coğrafi konumu itibariyle lojistik ve taşıma sektöründe stratejik bir öneme sahiptir. Dünya ticaretinin büyük bölümünün yapıldığı ve yaklaşık 1,5 milyar insanın yaşadığı 50’den fazla ülke, İstanbul’dan 4 saatlik bir uçuş mesafesindedir.

Otomotiv

Otomotiv sektörü, Türkiye’de sanayileşme sürecinin ivme kazandığı 70’li yılların başından beri önemli bir sektör olarak yerini korumuş ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini sürdürmüştür.

Gayrimenkul & İnşaat

Türkiye, ekonomisi hızla büyüyen ve buna bağlı olarak altyapı ihtiyaçları artan bir ülkedir. Büyümenin temeli gayrimenkul ve inşaat sektörü oluşturmaktadır. 200’den fazla alt sektörüyle birlikte gayrimenkul ve inşaat sektörünün, gayri safi milli hasıla içindeki payının yaklaşık %30 seviyesinde olduğu görülmektedir.

Tekstil

Elyaftan ipliğe, dokumadan hazır giyime çok geniş bir yelpazeye yayılan tekstil sektörü, toplamda yıllık 70 milyar dolarlık cirosu, 31 milyar dolarlık ihracatı ve 1 milyonu aşkın kişiye sağlamış olduğu istihdamla Türkiye ekonomisinde önemli bir yer sahiptir.

Yeme & İçme

Gıda ve İçecek sektörü dünyada ve Türkiye’de son yıllarda büyük bir değişim gösteriyor. Bu değişim, üretim ve tüketim yapısını, şirket stratejilerini, iç ve dış ticareti etkiliyor.

Finansal Hizmetler

Yerel ve uluslararası pazarda rekabetin artması, yeni yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ve bu süreçte risk yönetiminin mutlak ihtiyaç haline gelmesi nedeniyle finansal hizmetler sektörü son derece dinamik bir yapıdadır.

Medya & Eğlence

Medya ve eğlence sektörlerindeki dijital dönüşüm tedarik zincirinin tüm süreçlerini etkilemektedir. Şirketler, işletme planlarını uygulamak ve analog ürün satışlarındaki hızlı düşüşleri telafi etmek adına yeni gelir kaynakları bulmak için mücadele vermektedir.

Teknoloji, Medya

Dünyada ve Türkiye’de en hızlı değişim ve gelişim gösteren sektörlerin başında gelmektedir. Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, getirilen yeni yasal düzenlemeler, rekabet ortamı doğal olarak sektörün karlılığını etkilemektedir.

Turizm

Turizm sektöründeki yükselişe paralel olarak bu alanda faaliyet gösteren şirketler günden güne artmakta, yatırımlar hız kazanmaktadır. Akademik Bağımsız Denetim olarak, sektörde yer alan pek çok şirkete, başta turizm danışmanlığı olmak üzere, uzmanı olduğumuz tüm faaliyet konularında kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

Teklif İsteyin

“Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.” 13 Aralık 1994 yılında Bağımsız Denetim, İç Denetim, Muhasebe, Finansal ve Mali Danışmanlık hizmetleri sunmak üzere Ankara’da kurulmuştur.

Aşağıdaki formu doldurarak teklif alabilirsiniz:

  12

  Halka Arz

  570

  Denetlenen Kurum

  4750

  Yazılan Rapor

  22

  Sektörler