Demir & Çelik

Demir & Çelik

Demir çelik sektörü; gerek gayrisafi milli hasıla ve imalat endüstrisi üretimindeki payı gerekse ihracat, istihdam ve makro ekonomik büyüklüklere olumlu etkileri açısından Türkiye’nin önde gelen sektörlerindendir. Başta inşaat ve otomotiv olmak üzere, boru, profil, dayanıklı tüketim malları, yakıt araç ve gereçleri imalatı, tarım araçları imalatı ile gemi inşa sektörü gibi birçok üretim koluna girdi sağlaması nedeniyle stratejik bir öneme sahiptir.

Türkiye, demir çelik üretiminde dünyada ilk 10, Avrupa’da ise ilk 3 ülke arasında yer almaktadır. Sektörün yarattığı toplam istihdam 43.000 kişi seviyelerindedir. Demir çelik üretimi, entegre tesisler, elektrikli ark ocakları ve haddehaneler tarafından yerine getirilmekte olup üretimin büyük bir kısmını entegre tesisler gerçekleştirmektedir.

Diğer yandan;

  1. Çevre duyarlılığı nedeniyle artan çevre yatırımları ve katkı payları,
  2. Üretimde kullanılan hammadde ve enerjide dışa bağımlılığın yüksek olması,
  3. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun sektöre ilişkin yatırım teşviklerinde sınırlamalar öngörmesi,
  4. Hammadde ve çelik fiyatlarının dalgalı seyretmesi,

demir çelik sektörünün özellikli yönleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gelecekte sektörün yüksek katma değerli ve çevreye daha duyarlı bir şekilde üretim yapması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, Ar-Ge faaliyetleri demir çelik sektörü açısından büyük öneme sahiptir. Sektördeki Ar-Ge faaliyetleri çoğunlukla enerji tüketiminin ve karbon salınımının azaltılmasına odaklanmış durumdadır.

Sektörün önde gelen firmaları ile yıllardır gerçekleştirdiğimiz başarılı işbirliği bize demir çelik sektöründe önemli deneyimler kazandırmıştır. BDO olarak, demir çelik sektörüne hizmet veren danışmanlık şirketleri arasında öncü konumumuzu uzun yıllardır devam ettirmekteyiz.