Ahmet Aker, CPA ,MSc

ahmet-AKER

Ahmet AKER, CPA, MSc

Yön. Kur. Bşk. | CPA | MSc

Bağımsız Denetim | Halka Arz | Sermaye Piyasaları | Due&Diligence | Vergi | Özel Amaçlı Denetimler | Uygunluk Denetimleri | İç Denetim | Usulsüzlük ve Hile Denetimi

Özgeçmiş

Yönetim Kurulu Başkanı

Mesleki Lisanslar

Bağımsız Denetçi Belgesi (KGK-SPK)

 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (SPK)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı (SPK)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı (SPK)

Türev Araçlar Lisansı (SPK)

Kredi Derecelendirme Lisansı (SPK)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (SPK)

Gayrimenkul Değerleme Lisansı (SPK)

Konut Değerleme Lisansı (SPK)

Bağımsız Denetim Lisansı (SPK)

 

Chartered Accountant ACCA

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (TURMOB)

Eğitim

Marmara Üniversitesi, İşletme Yüksek Lisans, MSc

Marmara Üniversitesi, İşletme, Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisat, Lisans

Ekibimize Katılın