Ahmet Kasım Han

han

Prof. A. Kasım HAN

Yön. Kur. Danışmanı

Demir Çelik | Enerji ve Doğal Kaynaklar | Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon |  Finansal Tabloların Denetimi | Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler | Özel Amaçlı Denetimler | Uygunluk Denetimleri | İç Denetim | Usulsüzlük ve Hile Denetimi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet Kasım Han İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı, aynı Üniversitenin İktisadi, İdari, Sosyal Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi ve aynı zamanda Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Merkezinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Han bundan önce Altınbaş, İstanbul, Bilgi, İstanbul Ticaret ve Kadir Has Üniversitelerinde Rektör Yardımcısı, Rektör ve Mütevelli Heyeti Danışmanı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü, Dekan, Bölüm Başkanı gibi idari pozisyonlarda bulunmuş, çok sayıda komisyon başkanlığı yürütmüş ve öğretim üyesi olarak hizmet etmiştir. İstanbul, Boğaziçi, Koç ve Harvard Üniversitelerinde, Ekonomi-Finans, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Strateji ve Müzakere alanlarında eğitim almıştır. Kendisi ulusal ve uluslararası çok sayıda Üniversite, Araştırma Merkezi ve Düşünce kuruluşunda ziyaretçi öğretim üyesi ve kıdemli uzman olarak bulunmuştur.

Mesleki Lisanslar

SPK
KGK
TURMOB

Eğitim

Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Ekibimize Katılın